• பழுதுபார்த்தல் - 08-10-2017

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக் கொடு க்கப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்ப னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  ********************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியா லயங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan).

  ********************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டி கள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559.

  ********************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமை யலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 076 6660587, 078 8881691. (Wellawatte).

  ********************************************

  Computer and Laptop Repair வீடு­க­ளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும் (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்­யப்­படும். 1000/= மட்­டுமே. மேல­திக எந்தக் கட்­ட­ணமும் அற­வி­டப்­ப­ட­மாட்­டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்­டுமே பணம் அற­வி­டப்­படும். கிழ­மையில் எல்லா நாட்­களும் பழு­து­பார்க்­கப்­படும். 1000/= மட்­டுமே Kumar– 077 2906492.

  ********************************************

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro oven, Four Burner, Gas Cooker, Fan, House Wiring, Spray Painting என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953.

  ********************************************

  உங்களது எல்லாவகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்திரவாதத்தோடு,  திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing)  செய்துத் தரப்படும். AR. Ananth. 0729508248. 

  ********************************************

  Any Brand of Automatic, Manual, Topload Washing Machine, Water Motor, Fridge  என்பன  உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 7472201. வெள்ளவத்தை,  தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி. Sasi 077 9220271.

  ********************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), A/C, Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாக திருத்திக்கொ டுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) / ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல. 104/ 7, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு 13. Tel: 011 2388247/ 072 2199334

  ********************************************

  2017-10-09 17:10:31

  பழுதுபார்த்தல் - 08-10-2017