• டிரைவிங் - 24-09-2017

    மாணவர்களுக்கு விசேட விலைக் கழிவுடன் வெள்ளவத்தையில் யாழ். மிகத் திறமையான பயிற்றுனரால் அதிகாலை 5.00 மணிமுதல் பயிற்சியளித்து இருபாலாருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 077 7355605, 011 7215050.

    **************************************************

    2017-09-25 17:20:57

    டிரைவிங் - 24-09-2017