• டிரைவிங் - 17-09-2017

  மாணவர்களுக்கு விசேட விலைக் கழிவுடன் வெள்ளவத்தையில் யாழ். மிகத் திறமையான பயிற்றுனரால் அதிகாலை 5.00 மணிமுதல் பயிற்சியளித்து இருபாலா ருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 077 7355605, 011 7215050.

  **************************************************

  A One Driving School ஆண்/பெண் இருபாலாருக்கும் அனுபவமுள்ள பயிற்சி யாளரால் சிறந்த முறையில் மும்மொ ழிகளிலும் தங்களின் வசதிற்கேற்ற நேரங்களிலும் சாரதி பயிற்சி வழங்கி சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் பெற்றுத்தரப்படும். அத்துடன் International license பெற்று க்கொள்ளக்கூடிய வசதியும் உண்டு. தொடர்புகளுக்கு: A One Driving School (Government Approved) No.107.7A Vivekananda Hill, Colombo 13. Tel: 011 2337712, Hotline: 077 0488498.

  ***************************************************

  2017-09-18 17:09:44

  டிரைவிங் - 17-09-2017