• வாகனம் வாட­கைக்கு 03-09-2017 

    கொழும்பில் வாகனம் வாட­கைக்கு Full Aluminum Body புத்தம்  புதிய  Lorry Side  Door  உடன் (10 ½ அடி) சார­தி­யுடன் நாள் அடிப்­ப­டையில் வாட­கைக்கு விடப்­படும். தொடர்பு: 077 7348980.

    **************************************************

    2017-09-04 17:12:10

    வாகனம் வாட­கைக்கு 03-09-2017