• டிரைவிங் - 27-08-2017

    A/L 2017 பரீட்சைக்குத் தோற்றும் மாண வர்களுக்கு விசேட விலை கழிவுடன் வெள்ளவத்தையில் யாழ். மிகத் திறமையான பயிற்றுனரால் அதிகாலை 5.00 மணிமுதல் பயிற்சியளித்து இருபாலாருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 077 7355605, 011 7215050.

    ******************************************************

    2017-08-28 17:23:35

    டிரைவிங் - 27-08-2017