• ஒத்துமாறல் -21-02-2016

  யாழ். பல்கலைக்கழகத்தில் 2014/ 2015 கல்வியாண்டு Biological Science துறைக்கு கிடைத்த மாணவர் ஒருவர் தென்னிலங்கை பல்கலைக்கழகத்துக்கு ஒத்துமாற விரும்புகிறார். மேலதிக விபர ங்களுக்கு: தொடர்புக்கு: 077 3716368. 

  *********************************************

  ஹட்டன் பிரதேசத்திலுள்ள விஞ்ஞான பாட ஆசிரியர் ஒருவர் கொழும்பு வடக்கிலுள்ள பாடசாலை ஒன்றுக்கு ஒத்துமாற விரும்புகின்றார். தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய இலக்கம்: 077 6453579. 

  *********************************************

  2016-02-22 16:56:31

  ஒத்துமாறல் -21-02-2016