• பழுதுபார்த்தல் - 23-07-2017

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும் (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே Kumar– 077 2906492.

  ******************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 077 6625944.

  ******************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகர ணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 0766660587,0788881691 (Wellawatte).

  ******************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559.

  ******************************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லி யமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  ******************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலயங்க ளுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan)

  ******************************************************

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Four Burner, Rice Cooker, Gas Cooker, Fax, Spray Painting என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953.

  ******************************************************

  Any brand of Automatic, Manual, Topload Washing Machine, Water Motor, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித்தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை 0777472201. வெள்ள வத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி. Sasi 0779220271.

  ******************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவா தத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். A.R. Ananth. 072 9508248.

  ******************************************************

  TV, LED, LCD, Smart TV, 3D, DVD HIFISET, BLURAY, MICRO OVEN WASHING MACHINE உட்பட சகல வீட்டு உபகரணங்களும் கொழும்பின் எப்பாகத்துக்கும் நேரடியாக வந்து குறைந்த கட்டணத்தில் துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (LG, SONY, SAMSUNG உட்பட சகல LED TV Original Parts எம்மிடமுண்டு. (ரவி 077 8196095 Wellawatte) 

  ******************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலை க்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு –13. Tel: 2388247, 0722199334

  ******************************************************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள், பெயின்ட், பிளமிங், மேசன், Welding வேலைகள் உத்தரவாதத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M. Amalan 077 8408260.

  ******************************************************

  சகலவிதமான Plumbing, Electrical வேலைகளை குறைந்த விலையில் சிறந்த முறையில் கொழும்பில் செய்து கொடுக்கப்படும். தொடர்பு: Mr. Rashad: 077 5197550, 075 8794343. 

  ********************************************************

  2017-07-24 17:15:25

  பழுதுபார்த்தல் - 23-07-2017