• டிரைவிங் - 16-07-2017

  earners) Government Approvel Learners வெள்ளவத்தை பொதுச்சந்தைக்கு அருகில் சாரதி பயிற்சி அளிக்கப்படும். காலை 5am–மாலை 9pm வரை 0723666333.

  ********************************************************

  வெள்ளவத்தையில் City Driving School ஆண்/ பெண் இருபாலாருக்கும் பயிற்சி யளித்து லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்ப டும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வசதியுண்டு. விபரங்களுக்கு: 077 7344844, 2505672. 289, 1/1 Galle Road, Wellawatte.

  *********************************************************

  2017-07-17 17:39:06

  டிரைவிங் - 16-07-2017

logo