• மணமக்கள் தேவை - 21-02-2016

  கொழும்பு முஸ்லிம் பெற்றோர் அழ­கான தனது வைத்­திய, சட்­டத்­த­ரணி, கணக்­காளர், பொறி­யி­ய­லாளர் மக­னுக்கும் மக­ளுக்கும் சிறந்த துணையை (20– 35) எதிர்­பார்க்­கின்­றனர். தொடர்­பு­க­ளுக்கு: Master Mahar Muslim Nikkah Service. D/G/3 Moulana Garden, Colombo 10. 011 2387834, 072 3658648. 

  **********************************************

  முக்­குல/ நாடார் இந்து பெற்றோர் 1991 ஆம் ஆண்டு பிறந்த 12 இல் செவ்வாய் உள்ள மண­ம­க­ளுக்கு தகுந்த மண­ம­க­னையும் 1987 இல் பிறந்த Medical Representative ஆக தொழில்­பு­ரியும் மக­னுக்கு செவ்வாய் குற்­ற­முள்ள மண­ம­க­ளையும் எதிர்­பார்க்­கின்­றனர். தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 076 7358029, 072 5358029. 

  **********************************************

  2016-02-22 17:01:33

  மணமக்கள் தேவை - 21-02-2016