• பழுதுபார்த்தல் - 18-06-2017

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உப­க­ர­ணங்கள் நேர­டி­யாக வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். LED, LCD Parts  எம்­மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்­டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 077 6625944.

  *********************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலயங்க ளுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவை ப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan)

  *********************************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559

  *********************************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு-­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  *********************************************************

  A/C, Fridge, Washing Machines, Microwave, Oven, Auto A/C Repairs, Tinkering and Paintings. (One year Guarantee) No visiting charges. முன் பணம் அறவிடப்படமாட்டாது. மூன்று தினங்களில் பணம் செலுத்தலாம். S.F. Engineers 011 2725782/ 011 4922525/ 077 3481187/ 077 0264075. Mt. Lavinia.

  *********************************************************

  LED, LCD, Smart TV, DVD, HIFI SET Micro Oven, Washing Machine உட்பட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் கொழும்பில் எப்பாகத்துக்கும் வந்து நேரடியாக பழுதுபார்த்து கொடுக்கப்படும். Samsung, LG, Sony உட்பட சகல LED TV Parts எம்மிடமுண்டு. (ரவி 077 8196095. வெள்ளவத்தை)

  *********************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும்.1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும் 1000/-= மட்டுமே Kumar 0772906492.

  *********************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 0766660587,0788881691 (Wellawatte)

  *********************************************************

  Smart TV LED, LCD, CRT, Microwave, Washing Machine, Grinder, Table Fan போன்ற மின்னியல் உபகரணங்கள் மிகவும் விரைவாக உங்கள் வீட்டிற்கு வந்தும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எம்மிடம் அனைத்து TV Bort parts உண்டு. RAGU TECH No:9, Hampden Lane, Wellawatte. Tel: 0779911389

  *********************************************************

  Gym Machine கள் பழுதுபார்த்து கொடுப்பதோடு Service உம் செய்து கொடுக்கப்படும். தொடர்பு: 076 3902154.

  *********************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும்  உங்கள்  வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு  வந்து  உத்தரவாத த்தோடு  திருத்தித் தரப்படும்.  (Screen Printing)   செய்து தரப்படும். Ar.Anath 072 9508248.

  *********************************************************

  Amal Electrical & Construction  வீட்டு  வயரிங்,  மின்சார  உபகரணங்கள் பெயின்ட், பிளமிங், மேசன் welding வேலைகள் உத்தரவாதத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M. Amalan 077 8408260.

  *********************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 2388247, 0722199334

  *********************************************************

  2017-06-19 16:49:00

  பழுதுபார்த்தல் - 18-06-2017

logo