• பழுதுபார்த்தல் - 28-05-2017

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559

  ****************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலயங்க ளுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan)

  ****************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உப­க­ர­ணங்கள் நேர­டி­யாக வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். LED, LCD Parts  எம்­மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்­டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 077 6625944.

  ****************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும் (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக்கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே Kumar 077 2906492.

  ****************************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு-­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  ****************************************************

  சகலவிதமான TV, DVD போன்ற எலெக்ட்ரோனிக் பொருட்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொள்ளவும் LED, TV, Satellite களுக்கான Remote களை அழைப்பித்துக் கொள்ளவும் தொடர்புகொள்க. தியாகு T–tech Electronic 2 1/1, Sri Ramanathan Mawatha, Colombo 13. Tel. 072 5445075, 077 1583310. 

  ****************************************************

  LED, LCD, 4KTV, UHD,  Hifi  Set , Micro Oven, Washing Machine  உட்பட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் கொழும்பில் எப்பாகத்துக்கும் நேரடியாக வந்து திருத்தி கொடுக்கப்படும்.  Samsung, LG, Sony உட்பட சகல Original Parts உண்டு. (ரவி 077 8196095 ) வெள்ளவத்தை. 

  ****************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 2388247, 0722199334

  ****************************************************

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Four Burner Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, House Wiring என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953. 

  ****************************************************

  E– Electrical Service. அனைத்து வகையான Washing Machine உடனடியாக வீட்டிற்கு வந்து திருத்தித் தரப்படும். பம்பலப்பிட்டி, வெள்ளவத்தை உட்பட கொழும்பு, அதனை அண்டிய பிரதேசங்களுக்கும் சேவை வழங்கப்படும். Sasi – 077 9220271, 077 7472201. 

  ****************************************************

  Fridges, Aircondition (A/C) and Washing Machine Repair Service உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்ப னைக்கு உண்டு. நீங்கள் பாவித்த பழைய (A/C) கள் தகுந்த விலையில் வாங்கப்படும். சிவா: 077 1048449, Sri: 077 5433049, 2734799. 

  ****************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker, மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங் கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 076 6660587, 078 8881691. (Wellawatte).  

  ****************************************************

  2017-05-30 11:57:41

  பழுதுபார்த்தல் - 28-05-2017