• பழுதுபார்த்தல் - 23-04-2017

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உப­க­ர­ணங்கள் நேர­டி­யாக வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். LED, LCD Parts  எம்­மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்­டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 077 6625944.

  ************************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559

  ************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலயங்க ளுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவை ப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்ப டும். 077 6539954. (Mohan)

  ************************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு-­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  ************************************************

  A/C, Fridge, Washing Machines, Microwave Oven, Auto A/C Repairs, Tinkering and Paintings. (one Year Guarantee) No visiting charges. முன் பணம் அறவிடப்பட மாட்டாது. மூன்று தினங்களில் பணம் செலுத்தலாம். S.F. Engineers. 011 4922525/ 011 2725782/ 077 3481187/ 077 0264075. Mt.Lavinia.

  ************************************************

  Smart LED, LCD, CRT, Micro, Washing Machine உங்கள் இல்லத்திற்கு வந்து திருத்தப்படும். Sony, Samsung, LG, Singer, Bort உண்டு. திருத்திய பின்பு 10 W– LED இலவசம். Ragu Tech 077 9911389. 

  ************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும், காரியால-யங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale (1 year Warranty) ரூபன். 072 9958888.

  ************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலை க்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு 13. Tel: 2388247/ 072 2199334.

  ************************************************

  Plumbing Service கொழும்பிலும் நீர்கொழும்பிலும் அதனை அண்மித்த பிரதேசங்களிலும் சகலவிதமான Plumbing வேலைகளை குறைந்த விலையில் சிறந்த முறையில் செய்து கொடுக்கப்படும். Mr. Rashad 077 5197550, 075 8794343. 

  ************************************************

  அனைத்து வகையான Topload, Frontload, Washing Machine, Water Pump, Fridge, இருப்பிடத்திற்கு வந்து செய்து தரப்படும். E–Electrical Service. மட்டக்குளி, வத்தளை, கொட்டாஞ்சேனை, 077 7472201, 011 3144325. வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி, கொள்ளுப்பிட்டி. D.Sasi: 077 9220271.

  ************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும் (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவி டப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே Kumar– 077 2906492

  ************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker, மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 076 6660587, 078 8881691. (Wellawatte).  

  ************************************************

  2017-04-24 17:11:45

  பழுதுபார்த்தல் - 23-04-2017