• டிரைவிங் - 16-04-2017

  வெள்ளவத்தையில் மிகவும்  குறைந்த கட்டணத்தில்  Car, Motorbike Driving பயிற்சி   அளித்து  Licence  எடுத்து  தரப்படும்.  Driving Licence  தொடர்பான அனைத்து வேலைகளும்  செய்து தரப்ப டும். A Best   Learners. 077 7078577.

   ************************************************************

  வெள்ளவத்தையில் City Driving School ஆண்/பெண் இருபாலாருக்கும் பயிற்சிய ளித்து லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வசதியுண்டு. விபரங்களுக்கு 077 7344844/ 2505672, 289. 1/1, Galle Road, Wellawatte.

  ************************************************************

  2017-04-17 17:33:43

  டிரைவிங் - 16-04-2017