• வி்ற்பனைக்கு -16-04-2017

  துறையில் மிகவும் வெற்றிகர மானது. 5 வருட  உத்தரவாதத்துடன்  விற்பனைக்கு உண்டு.  தொடர்புக்கு 031 2220557, 075 0177177.

  ****************************************************

  CR Books, Ex. Books, Rulling/Wire Stiching Machine, 250Kg Avery Scale/ Envelope Die Cutters பல Size களில் மற்றும் பல மர/ இரும்பு தளபாடங்கள், பெரிய மேசைகள்/ Straw Board / Cotton Waste, கண்ணாடி Showcase. பார்வைக்கு பின் விலை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 55/1, ஸ்ரீ மகிந்ததர்ம மாவத்தை கொழும்பு 9 Tel: 011 2697729.

  ****************************************************

  KOR அச்சு இயந்திரம் வவுனியாவில் விற்பனைக்கு உண்டு. நான்கு கலர் அச்சிடக்கூடிய நிலையில் உள்ளது. தொட ர்புகளுக்கு 077 3747167.

  ****************************************************

  உடைக்கப்பட்ட வீட்டில் கூரையிலி ருந்து எடுக்கப்பட்ட கம்புகள், சீலிங் கம்புகள், யன்னல்கள், கதவுகள் விற்ப னைக்குண்டு. 011 4200234/ 077 78031 69.

  ****************************************************

  HORIZON A/C 1200 Collator வகை Gath ering Machine விற்பனைக்குண்டு. தொடர்பு களுக்கு: 077 6503432.

  ****************************************************

  2017-04-17 17:31:00

  வி்ற்பனைக்கு -16-04-2017