• பழுதுபார்த்தல் - 09-04-2017

  Computer and Laptop Repair வீடு களுக்கு வந்து திருத்திக் கொடு க்கப்படும் (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக்கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழ மையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபா ர்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே Kumar– 077 2906492.

  ***************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியா லயங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Reco very) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan)

  ***************************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559

  ***************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance, Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு-­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  ***************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உப­க­ர­ணங்கள் நேர­டி­யாக வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். LED, LCD Parts  எம்­மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்­டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 077 6625944.

  ***************************************************

  Toner Cartridge மீள் நிரப்புதல், Printer, Photo copy திருத்த வேலை, உங்கள் இடத்திற்கு வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். Pickup & Delivery இலவசம். Image Care 072 2369369, 072 7655655. 

  ***************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi set, Lap top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமை யலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 076 6660587, 078 8881691 (Wellawatte).

  ***************************************************

  LED,LCD,UHD, 4k DVD, Micro Oven, Washing Machine உட்பட சகல வீட்டு மின்  உபகரணங்களும் கொழும்பின் எப்பாகத்துக்கும் நேரடியாக வந்து குறைந்த கட்டணத்தில் திருத்தி கொடுக்கப்படும். சகல LED,LCD, (SONY, LG, SAMSUNG) PARTS எம்மிடமுண்டு. (0778196095 Ravi வெள்ளவத்தை)

  ***************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் அல்லது நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தர வாதத்தோடு திருத்தித் தரப்ப டும். (அத்துடன்) Screen Printing செய்து தரப்படும். AR. Ananth. 072 9508248.

  ***************************************************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள் பெயின்ட், பிளமிங், மேசன் Welding வேலைகள் உத்தரவாதத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M.Amalan 077 8408260.

  ***************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு 13. Tel: 2388247/ 072 2199334.

  ***************************************************

  2017-04-10 14:21:34

  பழுதுபார்த்தல் - 09-04-2017