• வாகன விற்பனைக்கு - 09-04-2017

  Hyundai Auto 2002 Jeep Model GL 1300 CC MINT Condition owned by a lady. New Tyres, Camera, Etc. For highest offer. 075 6142375/077 4621099.

  *****************************************************

  Motor Cycle   ஒன்று விற்­ப­னைக்கு உண்டு.  Hero Glamur W/P BCX xxx. 7800 Km  ஓடிய நிலையில் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. Contact No. 077 2877551 (Colombo).

  *****************************************************

  TATA, 709 EX Manufacture year in 2015. Done only 1853  km. Still in warranty period, 14 ½ Feet, Reg  2016,– Expecting  2.4M, Tel – 076 6670777,077 7289503.

  *****************************************************

  TOYATA KDH 200, Van. Year 2007 (GL) Registered–2011. WP– PF…. Auto, 2500CC Full Option Silver. No Brokers. Tel: 076 6689268.

  *****************************************************

  செல் மொடல் வான் (51–xxxx) 4 கதவு பற்­றரி புதிது Body நல்ல கொண்­டிசன் டயர் புதிது. எஞ்சின் நல்ல கொண்­டிசன் விற்­ப­னைக்­குண்டு. 077 7606060.

  *****************************************************

  TATA City Rider டாட்டா சிட்டி ரைடர் No.350 30 ஆச­னங்கள் 2013 ஆண்டு வெளி­யான Brand New பஸ் வாகனம் நன்­நி­லையில் காணப்­ப­டு­கி­றது. 18 இலட்சம். 072 1009449/ 077 1978795.

  *****************************************************

  PA 8xxx, Van Hi Roof, Baby Glass, Allowy Wheel, Adjustable Seat, மாத வரு­மானம் 120000/= உடன் விற்­ப­னைக்­குண்டு. விலை 56. பேசித் தீர்­மா­னிக்­கலாம். 071 6217760/ 077 5543560.

  *****************************************************

  மாதாந்தம் 300,000/=– 400,000/=. இலா­ப­மீட்டும் தெஹி­வ­ளை­யி­லுள்ள Taxi Company புதிய வாக­னங்­க­ளுடன் விற்­ப­னைக்­குண்டு, பங்­கு­ட­மைக்­குண்டு. விலை 12 மில்­லியன், 50% பங்­கு­டமை. 6 மில்­லியன். தொடர்பு: 0777 031031.

  *****************************************************

  2017-04-10 14:19:10

  வாகன விற்பனைக்கு - 09-04-2017