• வாகன விற்பனைக்கு - 02-04-2017

  MAHINDRA Lorry year – 2014 தனிப்­பா­வனை, நல்­ல­நி­லையில் உள்ள மகேந்­திரா லொறி உடன் விற்­ப­னைக்­குண்டு. (CP – PX – XXXX) தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 0777 995277, 071 5947400.

  ********************************************************

  Honda Acty Van விற்­ப­னைக்கு உண்டு. Model 1998 Registered 2004. With good Condition A/C, Radio, Manual gear. தொடர்பு: 0777 696946.

   ********************************************************

  Honda Vezel 2014 Pearl white CAB –XXXX orange Package F/O 20 000km. Price 56/ 25 Wattala. 072 6012531, 072 8121016. 

  ********************************************************

  TOYOTA COROLLA 141 KK – 1 XXXX YEAR 2008 BRAND New Car Full Option AUTO 1600CC “SILVER” ALLOYWHEEL GOOD YEAR TYRE BEIGE INTERIOR (KM 87000 DONE) ORIGINAL CONDITION SUNDAY, MONDAY CAN VIEW AT JAFFNA. COLOMBO – 071 7338574/ 077 4339821.

  ********************************************************

  1994 இல் வெளி­யான “Isuzu Fargo” புது­வா­கனம் (Van Brand New) 56–04 15 Seats விலை 11 இலட்சம். 2013 இல் வெளி­யான (TATA City Rider) NB 50 xxxx 30 Seats விலை 18 இலட்சம். பஸ் வாகனம் உட­னடி விற்­ப­னைக்­குண்டு. தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 077 4438319.

  ********************************************************

  பதிவு செய்­யப்­ப­டாத பிரேன்ட் நிவ் 240 மெஷி­பர்­கி­யுஷன் டொக்டர் 3 விற்­ப­னைக்கு உண்டு. லீசிங் வசதி செய்து தர­மு­டியும். 077 6898258.

  ********************************************************

  2017-04-03 17:22:02

  வாகன விற்பனைக்கு - 02-04-2017