• கணனிக்கல்வி - 07-02-2016

  சகல கம்­பி­யூட்டர் பாடங்­களும் Spoken English உம் அடிப்­ப­டை­யி­லி­ருந்து கற்க முடியும். சர்­வ­தேச அங்­கீ­காரம் பெற்ற சான்­றிதழ். கம்­பி­யூட்டர் துறையில் வேலை­வாய்ப்­பிற்கும் சுய­தொழில் செய்­வ­தற்கும் ஏற்­பாடு செய்து தரப்­படும். ஒவ்­வொரு வாரமும் புதிய வகுப்­புகள் ஆரம்­ப­மா­கின்­றன. ISS, 78, புதுச்­செட்­டித்­தெரு. கொட்­டாஞ்­சேனை. 072 2000333 www.iss.lk  

  ******************************************

  Computer Basic & Advanced Courses, Office Packages, Computerized Accoun ting Courses, Creative Designing Type setting (Tamil, English) வயது வந்தவர்க ளுக்கும் பெண்களுக்கும் விசேட தனித் தனியாக வகுப்பு செய்து தரப்படும். அனைத்து பாட நெறியும் அடிப்ப டையிலிருந்து கற்பிக்கப்படும். 14 ஆம் திகதிக்கு முன்பதிபவர்களுக்கு 25% கழிவு வழங்கப்படும். MSC College, 203, Layards Broadway, Grandpass, Colombo 14. Tele. 0777 766514, 0777 766546.

  *******************************************

  2016-02-08 14:34:28

  கணனிக்கல்வி - 07-02-2016

logo