• வாகன விற்பனைக்கு - 07-02-2016

  Platina 125, Motor Bike உடனடி விற்பனை க்கு. Self Start XC Number Red/ Black in Good Condition. Dehiwela. 077 4277438. 

  *******************************************

  Isuzu Crew cab PA– xxxx வாகனம் ஏல விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்புகளுக்கு: இல. 25, Hospital Road, Dehiwela. 077 1810362. 

  *******************************************

  Micro Rezton Jeep ரக வாகனம் ஏல விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்புகளுக்கு: இல. 25, வைத்தியசாலை வீதி, தெஹி வளை. தொலைபேசி இலக்கம்: 077 1810362. 

  *******************************************

  Toyota Vios 2007, 2 nd Owner, 56,000 km, Belta Body, Auto 1500 CC, VVTI Engine, F/ Option, A/ Wheel, W/ Mirror, A/C, P/ Shutter, P/ Mirror, TV, DVD, R/ Camera 077 2331119. 

  *******************************************

  47 Leyland Comet Super, Full body Lorry உடனடியாக விற்பனைக்குண்டு. தொடர்பு: 077 8344193.

  *******************************************

  நல்ல பாவனையில் உள்ள TVs XL Super Heavy Duty விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்புக்கு: 072 4962685.

  *******************************************

  2016-02-08 14:32:50

  வாகன விற்பனைக்கு - 07-02-2016