• வைத்தியம் - 12-03-2017

  குழந்தையின்மை, ஆண்மைக்குறைவு, வீரியமின்மை, உறுப்பு வளர்ச்சியின்மை, நீரிழிவு நோய், பாலியல் குறைபாடு, என்பனவற்றிற்கு 100% பக்க விளைவின்றி இயற்கை வைத்தியத்தில் சுகமடையலாம். Ever Sixteen. 075 0252141.

  ******************************************************

  நாட்பட்ட தீராத சருமம் மற்றும் தலை முடிக்கான பிரச்சினைகளுக்கு 100% தீர்வு! முகப்பரு, கரும்புள்ளி, பருவந்த குழி அடையாளம், நிரந்தரமான உரோமம் அகற்றல், Whitening Treatment, முகச்சுருக்கம், வெண்புள்ளி, சொறி-யாசிஸ், தலைமுடி உதிர்வு, சொடுகு, இளநரை, உடற்பருமனை (4 – 6 kg ஒரு மாதத்தில்) குறைக்கலாம். சத்திர சிகிச்சையற்ற முறையில் 100% நிரந்தரமான தீர்வுக்கு. பக்கவாதம், மூட்டழற்சி, இடுப்பு, தோல், கை, முள்ளந்தண்டு வலிக்கும் உடலியல் சம்பந்தமான நோய்களுக்கும் இலவச ஆலோச-னைகளும் சிகிச்சையும் அளிக்கப்படும். Nature Cure's No.187/1, Galle Road, Dehiwela. 077 2160023, 011 2737046.

  ******************************************************

  Diabetic Foot Theraphy மற்றும் Normal Foot Massage கேரள ஆயுள்வேத முறைப்படி உண்டு. மூலிகை பேசியல், முடி உதிர்வு, இளநரை மற்றும் பக்கவிளைவற்ற Herbal Dye அனைத்தும் எங்களிடம் உண்டு. அழையுங்கள் 077 9128944/ 011 3053065.

  ******************************************************

  இந்திய இயற்கை வைத்தியம் மூலமும் கேரள ஆயுர்வேதம் மூலமும் உங்கள் அனைத்துவிதமான பிரச்சினைகளையும் தீர்வுகாண நாடுங்கள். மூலிகை மருத்துவம், எண்ணெய் சிகிச்சை, தியானம், யோகா, அக்குபிரஷர் மற்றும் முத்திரா மூலம் அனைத்து நீண்ட நாள் வியாதிகளையும் பக்க விளைவுகள் இல்லாது தீர்வுகாண முடியும். மற்றும் அனைத்து முடிப்பிரச்சினைகள், முக அழகு சம்பந்தமான பிரச்சினைகளும் தீர்த்து வைக்கப்படும். சிறுவர், பெரியோருக்கு சிறுதான்ய உணவுப் பக்கட்டுகள் எம்மிடம் உண்டு. Akastiya Ayurveda Medical Care, 26A, Rudra Mawatha, Colombo – 06. Tel. 011 3053065, 0779128944. 

  ******************************************************

  2017-03-13 17:03:44

  வைத்தியம் - 12-03-2017

logo