• பழுதுபார்த்தல் - 12-03-2017

  A/C Services Repair, Maintenance, Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு-­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  ******************************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559

  ******************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியால யங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan)

  ******************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், Washing Machine ஆகிய வற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே துரிதமான முறையில் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். No Visiting Charges. One year Guarantee. VASH–HI Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  ******************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing, Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உப­க­ர­ணங்கள் நேர­டி­யாக வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். LED, LCD Parts  எம்­மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்­டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 077 6625944.

  ******************************************************

  LED, LCD, SMART TV, UHD, 4K MICRO OVEN, WASHING MACHINE  உட்பட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் நேரடியாக வந்து குறைந்த கட்டணத்தில் துரிதமாக திருத்தி கொடுக்கப்படும். (SONY, LG, SAMSUNG உட்பட சகல LED, LCD, PARTS  எம்மிடமுண்டு. (ரவி 077 8196095  Wellawatte) 

  ******************************************************

  அனைத்துவகையான Top load, Frontload, Washing Machine, Water motor, Fridge என்பன இருப்பிடத்திற்கு வந்து செய்து தரப்படும். E– Electrical Service 144/B, மாதம்பிட்டிய வீதி, கொழும்பு 15. வத்தளை, கொட்டாஞ்சேனை. 0777 472201, 011 3144325. வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி, வத்தளை. D.Sasi 077 9220271. 

  ******************************************************

  A/C Service 700/= A/C, Fridge, Oven, Washing Machine, Wiring and Plumbing. Service and Repairing (one year warranty) வீடுகளுக்கு வந்து திருத்தப்படும். தெஹிவளை. 075  4373 971/ 011 7207740/ 0770 300 866.

  ******************************************************

  Computer and Laptop Repair  வீடுக ளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும்  (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game  Install   செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக்கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே  பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/ மட்டுமே Kumar 077 2906492.

  ******************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெ ட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 2388247, 0722199334.

  ******************************************************

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Four Burner, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Spray painting என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953

  ******************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும், காரியால-யங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale (1 year Warranty) ரூபன். 072 9958888.

  ******************************************************

  LED TV, LCD, CRT, Washing Machine, Microwave போன்ற மின்னியல் உபகரணங்கள் நவீன உபகரணங்களை கொண்டு மிக விரைவாக உங்கள் வீட்டிற்கு வந்து செய்து தரப்படும். S.Ragunathan. RAGU TECH, No 9, Hampden Lane, Colombo 6.  Tel: 077 9911389.  

  ******************************************************

  2017-03-13 16:57:39

  பழுதுபார்த்தல் - 12-03-2017

logo