• சேவை - 12-03-2017

  Mug box, Lunch box, Shoe box, Candle box, ect. போன்ற அனைத்து வகையான Cardboard Boxes எங்களிடம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். Feather Traders 077 7212014.

  ******************************************************

  Book Keeping Proprietor Final Accounts Taxation & other Department of Inland Revenue related works do for required Clients. Call: Mrs. Randeer Augustus. 070 3890013. Charted Accountant to be approved.

  ******************************************************

  விமான நிலையத்திற்கான (எயார்போட்) பயணங்கள் உட்பட அனைத்துவிதமான வாகனத் தேவைகளையும் நியாயமான விலையில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். அதிக்கா டிரவல்ஸ் 0773 895395.

  ******************************************************

  R.K.Vijaya Service. நீண்ட காலமாக சேவையை செய்து கொண்டி ருக்கும் எமது நிறுவனத்தில் VIP (மிக மரியாதைக்குரிய வீட்டு உரிமையா ளர்களின் வீடுகளில் வேலை செய்த அனுபவமுள்ள) “பணிப் பெண்” House maids, Baby Sitters, Daily Comers, Gardeners, Cooks, (Male, Female) Room Boys, House Boys, Drivers, Watchers, Kitchen Helpers, போன்ற வேலை யாட்களையும் நேர்த்தியான முறையிலும் விருப்பத்திற்கேற்ப பெற்றுக்கொள்ள முடியும். (குறைந்த விலையில்) ஒருவருட உத்தரவாதம் Wellawatte. 011 4386800, 0777 987729, 077 8285673.

  ******************************************************

  New Best Care Home Nursing எமது தாதியர்கள் உங்கள் இல்லம் வந்து நோயாளர்களைப் பராமரிப்பதற்காக காத்திருக்கின்றனர். (வயோதிபர்கள், குழந்தைகள், ஊனமுற்றோர்) தொடர்பு களுக்கு: 076 8616449.

  ******************************************************

  Negombo பிரதேசத்தில் சகலவிதமான வேலையாட்களை ஒரே கூரையின் கீழ் பெற்---றுக்கொள்ள முடியும். வீட்டுப்பணிப்பெண்கள். (House Maids/ Drivers/ Male, Female Cooks/ Couples/ Gardeners/ House Boys/ Room Boys/ Baby Sitters/ Attendants/ Daily Comers) இவ்வனைவருக்கும் 2 வருடகால உத்தரவாதத்துடன் 3 Replacement பெற்---றுக்கொள்ள முடியும். Janatha Manpower Services, Cannel Road, Negombo. 031 5677914/ 075 9600233

  ******************************************************

  24 Hours Cab Service and rent a Car. Good Condition Vehicle without Driver daily and monthly Basics. KDH Van, Priyos Hybrid Car, Nano Car and House Moving Lorry, Airport up and down. Reasonable Price for Long Trip Hires. உங்களின் வீட்டுத் தளபாடங்---களை மிக குறைந்த விலையில் Transport செய்து கொள்ள முடியும். Contact Lucky Cab. 011 5299302, 072 7944583

  ******************************************************

  இப்பொழுது தெஹிவளைப் பிரதே சத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள எமது Luxury Service ஊடாக உங்களுக்குத் தேவையான வேலையாட்களைப் பெறலாம். தமிழ், முஸ்லிம், சிங்கள (Tamil, Muslim, Sinhala House Maids) வீட்டுப் பணிப்பெண்கள், Drivers, Male/ Female Cooks, Couples, Attendants, Baby Sitters, Gardeners, Room Boys/ House Boys/ Daily Comers இவ்வனைவருக்கும் 2 வருட கால உத்தரவாதத்துடன் 3 Replacement பெற்றுக் கொள்ள முடியும். No. 20/1, Galle Road, Dehiwela, 011 5288919, 077 8144404.

  ******************************************************

  கடந்த 10 வருடகாலமாக நாடுபூராகவு முள்ள எமது கிளைகளினூடாக உங்களு க்குத் தேவையான அனைத்துவிதமான வேலையாட்களை உடன் பெறலாம். வீட்டுப்ப---ணிப்பெண்கள் (House Maids), Drivers, Male/ Female Cooks, Gardeners, Attendants, Baby Sitters, Couples, House Boys, Room Boys, Daily Comers இவ்வனைவருக்கும் வய---தெல்லை 20 – 60 அத்துடன் 2 வருட உத்தரவாதத்துடன் 3 Replacement முறையில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். Branches, Colombo: 011 5299302, Kandy: 081 5634880, Negombo: 031 5676004, Mr. Dinesh: 075 9744583

  ******************************************************

  Kandy யின் ஆரம்பத்தில் எமது Local Manpower Services ஊடாக உங்களுக்குத் தேவையான அனைத்துவிதமான வேலை யாட்களை மிகவும் குறைந்த விலையில் ஒரு வருடகால உத்தரவாதத்துடன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். வீட்டுப் பணிப்---பெண்கள் (House Maids, Drivers, Gardeners, Baby Sitters, Couples, Male/ Female Cooks, Attendants, Daily Comers, Labourers). Kundasala Road, Kandy. 081 5636012/ 077 2141010.

  ******************************************************

  ABC Manpower Services Wattala உங்கள் எதிர்பார்ப்பிற்கேற்ற சகலவிதமான வேலையாட்களையும் மலையகம், வட–கிழக்கு பிரதேசங்களிலிருந்து House maid/ Drivers/ Gardeners/ Cooks male female/ Attendants/ Daily Comers/ House Boys/ Office Boys/ Foreign Exp. maids/ Garments Workers/ Labourers/ Meson/ Painters இவ்வனைவருக்கும் நம்பிக்கை உத்தரவாதத்துடன் சாதாரண கட்டண அடிப்படையில் உடன் பெற்றுக் கொள்ள Mr. Ranjan. 071 0444416/ 077 9816876/ 011 4283779 Wattala.

  ******************************************************

  கனடா, இத்தாலி, பிரான்ஸ், ஜேர்மன் விஸா பெற்றுக் கொள்ள குறித்த ஆவண ங்கள் மிக விரைவில் வழங்கப்படும். 077 6742985.

  ******************************************************

  Online Visa Form களை நிரப்பவும் எம்பசி களுக்கு விளக்கமாக கடிதங்களை எழுதவும் காலதாமதமாகிய விண்ண ப்பங்களை விரைவுபடுத்தவும். நிராக ரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் தொட ர்பாக மீள்விண்ணப்பிக்கவும் LOTUS வெள்ளவத்தை 077 7285364, 0777 271364.

  ******************************************************

  நாம் நாடு பூராகவும் உங்களின் பழைய வீடுகள், கட்டடங்களை மீள் நிர்மாணம் செய்து தரப்படும். புதிய நிர்மாணம், Tilling குழாய் பொருத்துதல், Electrical, கதவு யன்னல், Pantry Cupboard, Water proofing சகலவற்றையும் ஒரே கூரையின் கீழ் பெற்றுக்கொள்ளலாம். Royal Supat  Construction. 36/14, 1/1, Edmonton road, Colombo – 06. 071 2483099, 071 9154684.

  ******************************************************

  We care Elders Home முதியோர் ஊன முற்றவர்கள் ஆகியோரை தாதியர் வைத்தியர் சேவையுடன் பராமரிக்க ப்படும். தனி அறையும் உண்டு. மாதம் 20000/=. 077 7568349/ 011 2721164.

  ******************************************************

  Dharshana Local Manpower Service Wattala. உங்களுக்குத் தேவையான வீட்டுப் பணிப் பெண்கள் மற்றும் அனைத்து விதமான வேலையாட்க ளையும் 18 மாதம் உத்தரவாதத்தின் கீழ் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். தொடர்பு 011 5783667/ 077 9951175/ 071 1978009.

  ******************************************************

  Sun TV, KTV, Kalaignar TV, Vijay TV, Raj TV, Zeetamil, Sun Music, Discovery, National Geographic, HBO, Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 7992187

  ******************************************************

  2017-03-13 16:56:42

  சேவை - 12-03-2017

logo