• டிரைவிங் - 05-03-2017

    வெள்ளவத்தையில் City Driving School ஆண்/ பெண் இருபாலாருக்கும் பயிற்சியளித்து லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வசதியுண்டு. விபரங்களுக்கு 077 7344844 / 2505672, 289 1/1, Galle Road, Wellawatte.

    ****************************************************

    2017-03-06 17:10:58

    டிரைவிங் - 05-03-2017