• பழுதுபார்த்தல் - 12-02-2017

  A/C, Fridge, Washing Machines, Microwave Oven, Auto A/C Repairs, A/C Service 700/= (One year Guarantee) (No Visiting Charges) முன் பணம் அறவிடப்படமாட்டாது. மூன்று தினங்களில் பணம் செலுத்தலாம். S.F.Engineers. 011 4922525/ 011 2725782/ 077 3481187/ 077 0264075. Mt. Lavinia.

  ********************************************************

  அனைத்து வகையான Fronload Top load, Washing Machine, Water Motor, Fridge என்-பன வீட்டிற்கு வந்து திருத்தித் தரப்படும். வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி உட்பட கொழும்பின் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் வரப்படும். Sasi: 077 9220271.

  ********************************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559

  ********************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance, Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு-­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  ********************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட் டிகள், Washing Machine ஆகிய வற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே துரிதமான முறையில் திருத்திக் கொடு க்கப்படும். No Visiting Charges. One year Guarantee. VASH–HI Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  ********************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியால யங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத் திக் கொடுக்கப்படும். (Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனை த்து Software Installation செய்து தரப்ப டும். 077 6539954. (Mohan)

  ********************************************************

  LED, LCD, Smart TV, 4K, UHD TV, Washing Machine, Micro Oven ஆகியன குறைந்த கட்டணத்தில் நேரடியாக கொழும்பில் எப்பாகத்துக்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Samsung, LG, Sony உட்பட சகல LED, LCD, Parts எம்மிடமுண்டு. (ரவி 077 8196095. Wellawatte)

  ********************************************************

  LED, Smart TV, LCD, CRT, Washing Machine, Microwave Oven, LED TV, Bracket Fitting. 20 வருடங்களாய் Colombo இல் அனுபவமுள்ளவரால் வீடுக ளுக்கு வந்தும் Workshop இற்கு கொண்டு வந்தும் திருத்திக் கொடு க்கப்படும். நியாய விலை விரைவான சேவை. Ragu– Tech No. 9, Hampden Lane, Wellawatte. S. Ragu 077 9911389. 

  ********************************************************

  Fridge, Air-condition (A/C) and Washing Machine, Repair Service உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து கொடு க்கப்படும். A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. சிவா 077 1048449. Sri 077 5433049. 

  ********************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 2388247, 0722199334

  ********************************************************

  TV, LCD, LED, குளிர்சாதனப் பெட்டி, சலவை இயந்திரம், உத்தரவாதத்துடன் பழுதுபார்த்தல் வீட்டிலிருந்தே. 077 7155490/ 076 9133121. 

  ********************************************************

  குளிர்சாதனப்பெட்டி, A/C Service, Washing machine, Fan என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து குறைந்த செலவில் பழுதுபார்த்துத் தரப்படும். S.நிக்சன்: 077 8505329 வத்தளை

  ********************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware, Software Formatting, O/S, Office, Photoshop, CorelDraw, Flash, Skype, Game, Virus guard, Install செய்யப்படும். இவை அனைத்திற்கும் 1000/= மட்டுமே. (No Extra Charge) (No Visiting Charge) Kumar: 077 2906492

  ********************************************************

  2017-02-13 17:20:27

  பழுதுபார்த்தல் - 12-02-2017