• டிரைவிங் - 22-01-2017

    வெள்ளவத்தையில் City Driving School ஆண்/பெண் இருபாலாருக்கும் பயிற்சியளித்து லைசென்ஸ் எடுத்து தரப்படும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வசதியுண்டு. விபரங்களுக்கு: 077 7344844/ 2505672. 289 1/1, Galle Road, Wellawatte.

    ****************************************************

    2017-01-23 17:10:51

    டிரைவிங் - 22-01-2017