• டிரைவிங் - 25-12-2016

  வெள்­ள­வத்­தையில் City Driving School ஆண்/ பெண் இரு­பா­லா­ருக்கும் பயிற்­சி­ய­ளித்து லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்­படும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வச­தி­யுண்டு. மேல­திக விப­ரங்­க­ளுக்கு: 077 7344844/2505672. 289 1/1, Galle Road Wellawatte. 

  ***************************************************

  வெள்­ள­வத்­தையில் யாழ். மிகத் திற­மை­யான பயிற்­று­னரால் அதி­காலை 5.00 மணி முதல் பயிற்­சி­ய­ளித்து இரு­பா­லா­ருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்­படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 077 7355605, 011 7215050.

  ***************************************************
  A one Driving School ஆண்/ பெண் இரு­பா­லா­ருக்கும் அனு­ப­வ­முள்ள பயிற்­சி­யா­ளரால் சிறந்த முறையில் மும்­மொ­ழி­க­ளிலும் தங்­களின் வச­திக்­கேற்ற நேரங்­க­ளிலும் சாரதி பயிற்சி வழங்கி சாரதி அனு­ம­திப்­பத்­திரம் பெற்றுத் தரப்­படும். அத்­துடன் International Licence பெற்றுக் கொள்­ளக்­கூ­டிய வச­தி­யு­முண்டு. தொடர்­பு­க­ளுக்கு: A One Driving School (Government Approved) No. 107, Vivekananda Hill, Colombo 13. Tel. 011 2337712. Hotline No: 077 0488498. 

  ***************************************************

  2016-12-26 16:23:29

  டிரைவிங் - 25-12-2016