• டிரைவிங் - 18-12-2016

  வெள்­ள­வத்­தையில் City Driving School ஆண்/ பெண் இரு­பா­லா­ருக்கும் பயிற்­சி­ய­ளித்து லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்­படும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வச­தி­யுண்டு. மேல­திக விப­ரங்­க­ளுக்கு: 077 7344844/2505672. 289 1/1, Galle Road Wellawatte. 

  ***************************************************

  வெள்­ள­வத்­தையில் யாழ். மிகத் திற­மை­யான பயிற்­று­னரால் அதி­காலை 5.00 மணி முதல் பயிற்­சி­ய­ளித்து இரு­பா­லா­ருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்­படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 077 7355605, 011 7215050.

  ***************************************************

  2016-12-19 16:03:56

  டிரைவிங் - 18-12-2016