• டிரைவிங் - 11-12-2016

  வெள்­ள­வத்­தையில் யாழ். மிகத் திற­மை­யான பயிற்­று­னரால் அதி­காலை 5.00 மணி முதல் பயிற்­சி­ய­ளித்து இரு­பா­லா­ருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்­படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 077 7355605/ 011 7215050.

  *********************************************************

  வெள்­ள­வத்­தையில் City Driving School ஆண்/ பெண் இரு­பா­லா­ருக்கும் பயிற்­சி­ய­ளித்து லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்­படும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வச­தி­யுண்டு. மேல­திக விப­ரங்­க­ளுக்கு: 077 7344844/2505672. 289 1/1, Galle Road Wellawatte. 

  *********************************************************

  A One Driving School ஆண்/ பெண் இரு­பா­லா­ருக்கும் அனு­ப­வ­முள்ள பயிற்­சி­யா­ளரால் சிறந்த முறையில் மும் மொழி­க­ளிலும் சாரதி பயிற்சி வழங்கி சாரதி அனு­ம­திப்­பத்­திரம் பெற்­றுத்­த­ரப்­படும். அத்­துடன் International Licence  பெற்றுக் கொள்­ளக்­கூ­டிய வச­தி­யு­முண்டு. தொடர்­பு­க­ளுக்கு A One Driving School  (Government Approved) No: 107 Vivekananda Hill Colombo – 13. Tel:  011 2337712, Hotline No: 077 0488498.

  *********************************************************

  2016-12-12 15:13:24

  டிரைவிங் - 11-12-2016