• வி்ற்பனைக்கு -20-11-2016

  உரி­மை­யாளர் வெளி­நாடு பயணம். வீட்­டி­லுள்ள சக­லதும் விற்­ப­னைக்கு. 077 3742934. 

  *************************************************

  Alpha Safe125, Currency Machine, Densimeter, Fax, A/C 13 BTU, Washing Machine, Office Table, Executive Chairs, File Rack, 15’’Rim, Jewellery Fittings Latest – Willis Jeep. தொடர்­பு­க­ளுக்கு 076 6942557.

  *************************************************

  உங்­க­ளுக்கு தேவை­யான சுத்­தப்­ப­டுத்தும் பொருட்கள் Dishwash, Handwash, Toilet Bowl Cleaner, Tiles Cleaner மற்றும் அனைத்து சுத்­தப்­ப­டுத்தும் பொருட்­களும் மலி­வான விலைக்கு எம்­மிடம் பெற்­றுக்­கொள்­ளலாம். 077 7232217.

  *************************************************

  வீட்டு உப­க­ர­ணங்கள் மற்றும் பொரு ட்கள் உடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. 077 0655807, 0777 846441.

   *************************************************

  பாவித்த நல்ல நிலை­யி­லுள்ள 3 கதவு மஹோ­கனி அலு­மாரி தெஹி­வ­ளையில் விற்­ப­னைக்­குண்டு. தொடர்பு: 077 1318180.

  *************************************************

  மலே­சியன் கம்­புகள் உட­னடி விற்­பனை. இறக்­கு­மதி செய்­யப்­பட்ட மலே­சியன் கம்­புகள் (கசாய் டிம்பர்) உட­னடி விற்­ப­னைக்கு உள்­ளது. அள­வுகள்: 2’ X 4’. விலை: 90/= அடி ஒன்­றுக்கு. மொபைல்: 077 7756126.

  *************************************************

  டயர் டெக் செய்யும் சகல வச­தி­க­ளு­மு­டைய டயர் தொழிற்­சாலை விற்­ப­னைக்கு. 076 3488878. 

  *************************************************

  வெள்­ளத்­தையில் வீட்­டி­லுள்ள கட்டில், Steel அலு­மாரி, கண்­ணாடி, Dressing Table, புத்­தக Rack, சமை­ய­லறை மேசை, Kitchen அலு­மாரி, உய­ர­மான Steel அலு­மாரி கதி­ரைகள் மற்றும் Law Accountancy Books என்­பன தொடர்­புக்கு: 071 5201751. 

  *************************************************

  வெள்­ள­வத்தை, Arpico வுக்கு சமீ­ப­மாக வீட்டில் பாவித்த நல்ல நிலையில் உள்ள கட்­டில்கள், மேசைகள், சாப்­பாட்டு மேசை கதி­ரைகள், LG Fridge, சோபா செட், Cupboards, Dish Antenna முத­லா­ன­வைகள் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. 076 9875176. 

  *************************************************

  Wheel Chair (சக்­கர நாற்­காலி) விற்­ப­னைக்கு உண்டு. Tel. No: 077 3055147. 

  *************************************************

  தள­பாடம் விற்­ப­னைக்கு . அழ­கிய வடி­வ­மைப்பில் தேக்கு Beds, Almairahs Dining Table, Chairs, Sofas, Bedroom Sets, Mattresses, Setties இன்னும் பல உடன் விற்­ப­னைக்கு. 077 6192972.

  *************************************************

  பட்டி விற்­ப­னைக்கு. உயர் வகை­யி­லான சனான் காளை 3, பசு 3, பட்­டி­யுடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. 011 2534948, 077 5874854.

  *************************************************

  பாவிக்­கப்­பட்ட கட்­டில்கள், மெத்தை, மேசைகள், Electric Items, அலு­மாரி விற்­ப­னைக்­குண்டு. தொடர்பு: 077 3013025/ 076 3323332. (வெள்­ள­வத்தை)

  *************************************************

  2016-11-21 16:23:34

  வி்ற்பனைக்கு -20-11-2016