• பழுதுபார்த்தல் - 13-11-2016

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள், Washing Machine ஆகி­ய­வற்றை உங்­க­ளு­டைய வீட்டில் வைத்தே துரி­த­மான முறையில் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். No Visiting Charges. one year Guarantee Vashini Cool Engineers. 071 7727246/ 077 0707276. (Nawas)

  ******************************************************

  சக­ல­வி­த­மான Automatic Manual Washing Machine, Water Motor, Fridge என்­பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்­படும். வெள்­ள­வத்தை, பம்­ப­லப்­பிட்டி உட்­பட கொழும்பின் அனைத்துப் பாகங்­க­ளிலும் Sasi – 077 9220271. 

  ******************************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559.

  ******************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  ******************************************************

  LED,LCD, UHD, Curved TV, 4K TV, Micro Oven, Washing Machine உட்­பட சகல வீட்­டுமின் உப­க­ர­ணங்­களும் கொழும்பின் எப்­பா­கத்­துக்கும் நேர­டி­யாக வந்து திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். (சகல Original Parts எம்­மி­ட­முண்டு) ரவி 077 8196095. Wellawatte.

  ******************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடு­க­ளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். Hardware and Software formatting O/S, Office, Skype, Game, Adsl, Networking Install செய்­யப்­படும். 1000/= மட்­டுமே. மேல­திக எந்த கட்­ட­ணமும் அற­வி­டப்­ப­ட­மாட்­டாது. திருத்திக் கொடுத்தால் மட்­டுமே பணம் அற­வி­டப்­படும். 1000/= Only. Kumar. 077 2906492 (No Visiting charge)

  ******************************************************

  மூங்கில் பிரம்பு குஷன், Upholster, நிர்­வா­கிகள் அமரும் சுழலும் இருக்­கைகள் (Executive Revolving Chairs), சோபா, செட்டி செட், தளப்­பா­டங்கள். கேட்­டனிங் (Curtaining) திருத்தி தரப்­படும். கொண்டு செல்லல் மற்றும் விநி­யோகம் இல­வசம். தொடர்­புக்கு: 077 3441663.

  ******************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடு­க­ளுக்கும் அல்­லது காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்­படும். Hardware & Software (Photoshop, CorellDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for Sale (1 Year Warranty) ரூபன். 072 9958888.

  ******************************************************

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), சக­ல­வி­த­மான தொலைக்­காட்சிப் பெட்­டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடு­க­ளுக்கே வந்து துரி­த­மாக திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். (St.Jude Electronics). ஜுட் பர்­னாந்து (டிலான் செல்­வ­ராஜா) 104/37, சங்க மித்த  மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 2388247, 0722199334.

  ******************************************************

  குளிர்­சா­தனப் பெட்டி, A/C Service and Repairing, Fan, Washing Machine வயறிங் பிளம்பிங் வேலைகள் வீடு­க­ளிற்கு வந்து பழு­து­பார்க்­கப்­படும். வத்­தளை A.நிக்சன். 077 8505329.

  ******************************************************

  Mount Lavinia வில் உள்ள Vehicle Motor Garage இல் வேலை செய்ய ஆட்கள் தேவை. Diesel, Petrol Engine Tune up மற்றும் இதர வேலைகள் செய்ய. 072 1340226. 

  ******************************************************

  Sun TV, KTV, Kalainger TV, Vijey TV, Raj TV, Zeetamil, Sun Music, Discovery, National Geographic, HBO Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 0777 992187.

  ******************************************************

  2016-11-15 17:17:17

  பழுதுபார்த்தல் - 13-11-2016