• கணனிக்கல்வி - 13-11-2016

  சகல கம்­பி­யூட்டர் பாடங்­களும் Spoken English உம் அடிப்­ப­டை­யி­லி­ருந்து கற்க முடியும். சர்­வ­தேச அங்­கீ­காரம் பெற்ற சான்­றிதழ், கம்­பி­யூட்டர் துறையில் வேலை வாய்ப்­பிற்கும் சுய­தொழில் செய்­வ­தற்கும் ஏற்­பாடு செய்து தரப்­படும். ஒவ்­வொரு வாரமும் புதிய வகுப்­புக்கள் ஆரம்­ப­மா­கின்­றன. ISS, 78, புதுச்­செட்­டித்­தெரு, கொட்­டாஞ்­சேனை 075 5123111 www.iss.lk

  ********************************************************

  சகல கொம்­பி­யூட்டர் பாட­நெ­றி­களும் அடிப்­ப­டை­யி­லி­ருந்து கற்­றுக்­கொள்­ளலாம். Office Pack, Designing, Fast Typing, பாட­நெறி முடிவில் சான்­றிதழ். தொழில்­பு­ரிவோர், பெண்­க­ளுக்கும் விசேட தனிப்­பட்ட வகுப்பு. Spoken English புதிய பிரி­வுகள் ஆரம்பம். MSC College, 203, Layards Broadway, Colombo 14. Hotline: 077 7766514.

  ********************************************************

  2016-11-15 17:15:18

  கணனிக்கல்வி - 13-11-2016

logo