• வாகன விற்பனைக்கு - 13-11-2016

  Willis Jeep 50–xxxx Power Streering, Fully altered. can use Safari. செட்டித் தெருவில் புது­கடை, பிட்டிங்ஸ் Safe A/C உடன் குத்­த­கைக்கு உண்டு. 076 6942557.

  *****************************************************

  செல் மொடல் வான் 51–xxxx புது­டயர், புது­பற்­றறி, சிங்கர் பெயின்ட் எல்லாம் செய்து நல்ல கொண்­டி­சனில் உள்­ளது. அவ­சர விற்­ப­னைக்கு உண்டு. 077 7606060/ 077 6466609.

  *****************************************************

  Toyata Vitz KI–xxxx, 2008 Model, Full Option Only 46000Km. Gray Colour உடன் விற்­ப­னைக்­குண்டு. Contact: 077 7258385.

  *****************************************************

  58–xxxx Dual AC Super G.L. Dolphin Good Condition. 077 5885399.

  *****************************************************

  Honda CBX125 Motar Bike (Jo....) Dehiwela இல் விற்­ப­னைக்­குண்டு. தொடர்பு: 075 2826272/ 2712846.

  *****************************************************

  1993 டொல்பின் சுப்பர் கஸ்டம் வேன் 253 டுவல் ஏசி, சுழ­லக்­கூ­டிய ஆச­னங்கள் புல் ஒப்ஷன் 36 இலட்சம். 0777 144690.

  *****************************************************

  ALTO 2015 CAE XXX முதல் உரி­மை­யாளர் வீட்டு பாவ­னைக்கு பயன்­ப­டுத்­தப்­பட்­டது. குறைந்த பாவனை 13000 Km, நீல­நிறம், Good Condition.உடனடி விற்பனைக்கு. தெஹி­வளை. 076 5313133, 076 5313134.

  *****************************************************

  School Service ஓடும் School Van விற்­ப­னைக்கு. தெஹி­வ­ளை­யி­லி­ருந்து பம்­ப­லப்­பிட்டி பாட­சா­லைக்கு ஏற்றிச் செல்லும் School Van Route உடன் கொடுக்­கப்­படும். தற்­போ­தைய வரு­மா­ன­மாக மாதாந்தம் 57,000 ரூபா­வுடன் 550,000 விற்­ப­னைக்­காக கொடுக்­கப்­படும். 077 1391764.  

  *****************************************************

  Isuzu Janie (M) 60– 4xxx Bus ஒன்று விற்­ப­னைக்­குண்டு. P.S 1981 உற்­பத்தி வருடம் விலை 14.25 பேசித்­தீர்­மா­னிக்­கலாம். 80% நல்ல நிலையில் உள்­ளது. 077 3087088/ 071 6217760/ 071 2740300.

  *****************************************************

  Dolpin Petrol VVTI ENG TRH 112, 2003 4DR Manual f/sheet AI/ Wheel. 077 7582755.

  *****************************************************

  Nissan – S/Saloon, 2007 Model Car, Auto, F/o ( 2650000/=) மற்றும் Nissan Cefiro 2000 Auto, f/o கார் (1850000/=) விற்­ப­னைக்­குண்டு. 077 7307790. (கொழும்பு)

  ********************************************************

  2016-11-15 17:14:47

  வாகன விற்பனைக்கு - 13-11-2016