• டிரைவிங் - 06-11-2016

    வெள்­ள­வத்­தையில் City Driving School ஆண்/பெண் இரு­பா­லா­ருக்கும் பயிற்­சி­ய­ளித்து லைசென்ஸ் எடுத்­துத்­த­ரப்­படும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வச­தி­யுண்டு. மேல­திக விப­ரங்­க­ளுக்கு: 077 7344844/ 2505672, 289 1/1, Galle Road, Wellawatte. 

    **********************************************************

    2016-11-07 17:16:37

    டிரைவிங் - 06-11-2016