• கடை விற்பனைக்கு - 06-11-2016

    Colombo – 11, புறக்­கோட்­டையில் 12 அடி x 10 அடி, 13 அடி x 11 அடி இரண்டு கடைகள் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. விலை பேசித்­தீர்­மா­னிக்­கலாம். 072 7472274.

    ***************************************************

    2016-11-07 17:12:54

    கடை விற்பனைக்கு - 06-11-2016