• டிரைவிங் -30-010-2016

    வெள்ளவத்தையில் யாழ்.மிகத் திற மையான பயிற்றுனரால் அதி காலை 5.00 மணிமுதல் பயிற்சியளித்து இருபாலாருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 077 7355605/ 011 7215050.

    ********************************************

    2016-10-31 17:00:39

    டிரைவிங் -30-010-2016