• சேவை - 16-10-2016

  SIYOMAK Services கொழும்பில் பல கிளையின் ஊடாக நீண்டகாலமாக சேவையை செய்து கொண்டிருக்கும் எங்களது நிறுவனத்தில் உங்களது வீடுகளுக்கு எல்லா வகையான வேலையாட்களையும் இலகுவில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். House maids, Drivers, Baby Sitters, Gardeners, House Boys, Cooks, நோயாளர் பராமரிப்பா ளர்கள், காலை வந்து மாலை செல்ல க்கூடிய பணியாளர்கள், Couples இவ் அனைவரையும் 10 மாதகால உத்தர வாதத்துடன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். மற்றும் House Moving எங்களது வாகன வசதியுடன் உங்கள் வீட்டுத் தளபாடங்களையும் பொறுப்பாக அகற்றித் தரப்படும். Mount Lavinia. 011 4343100/ 072 1173415/ 077 7970185.

  ************************************************************

  வியாபார நடவடிக்கைகளை நிர்வகிக்க க்கூடிய Software உத்தரவாதத்துடன் விற்பனையாகின்றன. அத்துடன் உங்கள் தேவைக்கேற்பவும் Software Program மற்றும் Website செய்து தரப்படும். Business Software Developers, 78, 2/1, புதுச்செட்டித்தெரு, கொட்டாஞ்சேனை. www.helpingsoftware.com. 075 5123111. 

  ************************************************************

  அமெ­ரிக்க வீஸா லொத்தர், BBS NETTING மூலம் விண்ணப்பியுங்கள். விண்­ணப்­பித்த சான்­றிதழ் தரப்படும். இதனைக் கொண்டு வெற்றியைப் பரி­சீ­லிக்­கலாம். நாங்களும் வெற்­றியைப் பரி­சீ­லிப்போம். வெற்­றி­யா­ளர்­க்கு வழி­காட்­டுவோம். எமது விண்­ணப்­பத்­திற்கு அழை­யுங்கள். 077 5811106. 

  ************************************************************

  Dishtv, Sundirect, Videocon, Airtel போன்ற Satellite antenna க்களுக்கு நீங்கள் வீட்டில் இருந்தவாறே உடனடி recharge மலிவான விலையில் செய்து கொள்ளலாம். உடனடி திருத்த வேலைகள் மற்றும் புதிய இணைப்புகளிற்கு அழையுங்கள். 077 9000857, 011 2591133, 077 1977131.

  ************************************************************

  Darshana Manpower Service in Wattala. அரச அங்கீாரம் பெற்ற எமது நிறுவனத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு தேவையான அனைத்துவித வேலையாட்களையும் 18 மாத உத்தரவாதத்தோடு சாதாரண கட்ட ணத்தின் கீழ் பெற்றுக்கொள்ளலாம். 011 5783667 / 077 9951175 / 071 1978009.

  ************************************************************

  கடந்த 10 வருடகாலமாக நாடுபூராக வுமுள்ள எமது கிளைகளினூடாக உங்க ளுக்குத் தேவையான அனைத்துவிதமான வேலையாட்களை உடன் பெறலாம். வீட்டுப் பணிப்பெண்கள் (House Maids), Drivers, Male/ Female Cooks, Gardeners, Attendants, Baby Sitters, Couples, House Boys, Room Boys, Daily Comers இவ்வனைவருக்கும் வயதெல்லை 20 – 60. அத்துடன் 2 வருட உத்தரவாதத்துடன் 3 Replacement முறையில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். Branches, Colombo: 011 5299302, Kandy: 081 5634880, Negombo: 031 5676004, Mr. Dinesh: 075 9744583.

  ************************************************************

  Kandy யின் ஆரம்பத்தில் எமது Local Manpower Services ஊடாக உங்களுக்குத் தேவையான அனைத்துவிதமான வேலை யாட்களை மிகவும் குறைந்த விலையில் ஒரு வருடகால உத்தரவாதத்துடன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். வீட்டுப்பணிப் பெண்கள் (House Maids, Drivers, Gardeners, Baby Sitters, Couples, Male/ Female Cooks, Attendants, Daily Comers, Labourers). Kundasala Road, Kandy. 081 5636012, 077 2141010.

  ************************************************************

  Negombo பிரதேசத்தில் சகலவிதமான வேலையாட்களை ஒரே கூரையின் கீழ் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். வீட்டுப்ப ணிப்பெண்கள் (House Maids/ Drivers/ Male, Female Cooks/ Couples/ Gardeners /House Boys/ Room Boys/ Baby Sitters/ Attendants/ Daily Comers). இவ்வனைவருக்கும் 2 வருடகால உத்தரவாதத்துடன் மிக இலகுவில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Janatha Manpower Services, Cannel Road, Negombo. 031 5677914, 075 9600233.

  ************************************************************

  இப்பொழுது தெஹிவளைப் பிரதேச த்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள எமது Luxury Service ஊடாக உங்களுக்குத் தேவையான வேலையாட்களைப் பெறலாம். தமிழ், முஸ்லிம், சிங்கள (Tamil, Muslim, Sinhala House Maids) வீட்டுப் பணிப்பெண்கள் Drivers, Male/ Female Cooks, Couples, Attendants, Baby Sitters, Gardeners, Room Boys/ House Boys/ Daily Comers இவ்வனைவருக்கும் 2 வருட கால உத்தரவாதத்துடன் 3 Replacement பெற்றுக்கொள்ள முடியும். No. 20/1, Galle Road, Dehiwela, 011 5288919, 077 2142917.

  ************************************************************

  24 Hours Cab Service and rent a Car Good Condition Vehicle without Driver Daily and Monthly Basics. KDH Van, Priyos Hybrid Car, Nano car and House Moving Lorry, Airport up and Down. Reasonable Price for Long Trip Hires. உங்களின் வீட்டுத் தளபாடங்களை மிக குறைந்த விலையில் Transport செய்து கொள்ள முடியும். Contact Lucky Cab. 011 5299302/ 072 7944583.

  ************************************************************

  விமான நிலையத்திற்கு கார், வான். மிகக் குறைந்த கட்டணம். Airport Drop 2500/= மட்டுமே. Tel. 075 2187073. 

  ************************************************************

  தீபாவளிக்குத் தேவையான அனைத்து இனிப்புப் பண்டங்களும் செய்து தரப்படும். 077 6472880, 077 0335495. 

  ************************************************************

  Visa Consultancy Service for European and Senegal Countries. Student Visa with Residence பெறுவதற்கான ஆலோச னைகள் Free ஆக வழங்கப்படும். Latina, Lithunia, Cyprus, Australia ஏனைய நாடுக ளுக்கும் அனைத்து வசதிகளும் ஆலோச னைகளுக்கும். Visalight 075 2026785. 

  ************************************************************

  தீபாவளி இந்தியப் பலகாரங்கள் செய்து தரப்படும். (மிக்சர், முருக்கு, லட்டு, சிப்பி, ரிப்பன் பகோடா, பாதுஷா, Chocolate Nutroll பயிற்றம் உருண்டை, மைசூர்  பாகு) தரமான முறையில் நியாயமான விலையில் செய்து கொடுக்கப்படும். 071 4793781, 077 8004423. 

  ************************************************************

  சகல கணக்கீட்டு வணிக வரி ஆலோ சனை சேவைகள் மற்றும் அனைத்து சேவைகளையும் நாம் வழங்குகிறோம். Book Keeping, Monthly Accounts, Annual Accounts, Bank Reconciliation, Tax. Accounting Management Corporate Consultant (Pvt) Ltd.  Tel. 0772 392803. 

  ************************************************************

  NBT, Income Tax, VAT வருடாந்த Return மற்றும் Final Accounts உட்பட Day Book, Ledger (Book keeping) செய்து தரப்படும். 0112 341502, 077 6341869. 

  ************************************************************

  மிகவும் சுகாதாரமான சுற்றாடலில் அன்பான தாதிகள் பராமரிப்புடன் வெள்ள வத்தையில் வயோதிபர்கள் தங்குவதற்கு அமைதியான சூழ்நிலையில் ஓர் இல்லம். தொடர்புகளுக்கு: 077 9128944.

  ************************************************************

  Dish TV, Videocon, Sun Direct புதிய இணைப்புக்கள் மற்றும் திருத்தவே லைகள் எல்லா விதமான Satellite Antenna Recharge வீடுகளிற்கு வந்து செய்துதரப்படும். தொடர்புகளுக்கு: 0777 623691.

  ************************************************************

  Pantry Cobord சுவாமி கபட், ஓல்கபட், கதவு, யன்னல் நிலை, கூரை வேலை, பெயின்டிங் ஸ்பிரே, பெயின்டிங் அல்மினியம் பென்றி ஒப்பீஸ் பார்ற்றிசன் வேல்டிங் வேலை புதிதாக செய்வதும் பழையதை திருத்துவதும் உத்தரவாதத்துடன் குறைந்தவிலையில் செய்து கொடுக்கப்படும். கொழும்பு பிரதேசங்களில். 076 6341040.

  ***********************************************************  

  புதிய வீடு கட்ட, பழைய வீடு திருத்த செட்லிங் கம்பிவேலை, டயில்ஸ் பிளம்பிங், ஓட்டர் புரூப்பிங், பொட்டி இழுக்க, பெயின்டிங் வேலை திறமான பாஸ்மார் கொண்டு சிறந்த சேவை குறைந்த விலையில் செய்து கொடு க்கப்படும். தெஹிவளை, வெள்ள வத்தை,கொழும்பு பிரதேச ங்களில். 077 4659092.

  ************************************************************

  Sun TV, KTV, Vijay TV, Angel TV, Sri Lankan Channels உடன் Dish Antenna இணைப்புகளும் உடனடி Recharge, திருத்த வேலைகள் தரமான முறையில் மலிவாக செய்து தரப்படும். Colombo/ Dehiwale. 077 3910690. 

  ************************************************************

  Sun TV, KTV, KalaingerTV, Vijay TV, Raj TV, Zeetamil, Sun Music, Discovery, National Geographic, HBO Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 2418048. 

  ************************************************************

  A.B.C. Domestic சேவையினூடாக உங்கள் வியாபார ஸ்தாபனம், காரியா லயங்கள், வீட்டு வேலைகள் சமை யற்காரர்கள், தோட்ட வேலை, கிளீனிங் வேலைகள் சிறு குழந்தை பராம ரிப்பாளர், Drivers, Cooks, Daily Comers, Watchers, House Boys, Office boy, Housemaids, Labourers, Meson, Painters மேலும் அனைத்துவிதமான வேலை யாட்களையும் நம்பிக்கையுடன் நன்றாக வேலையினை செய்யக் கூடியவர்களை எம்முடன் தொடர்புகொண்டு பெற்று க்கொள்ள முடியும். 011 2982554, 071 0444416, 0779 816876. Mr. Ranjan Wattala.

  ************************************************************

  நமது A.B.C. ஏஜன்சி ஊடாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் அல்லது உங்களுக்கு தெரிந்த தொழில்வாய்ப்பினை பெற்று க்கொள்ள எம்முடன் தொடர்பு ஏற்படு த்திக் கொள்ளலாம். தோட்ட வேலை யாட்கள், காவலாளிமார், சமையற்காரர்கள், ஆண்/ பெண் வீட்டு வேலையாட்கள், கிளீனிங் வேலையாட்கள், Drivers, Office Boys/ Girls. வீட்டு பணிப்பெண்கள், சிறு குழந்தை பராமரிப்பாளர்கள், Couples House Boys இவ்வனைவருக்குமான வேலைவாய்ப்புக்ள் எம்மிடமுண்டு. தொடர்புகளுக்கு: 072 3577667, 0779 816876, 011 2982424. Wattala.

  ************************************************************

  2016-10-17 16:54:00

  சேவை - 16-10-2016