• ஜோதிடம் - 04-09-2016

  நீங்­களும் அதிர்ஷ்­ட­சா­லி­யா­கலாம். அதிர்ஷ்டம் தரும் அதி­ந­வீன நியு­ம­ரா­லஜி எண் கணி­தத்தில் 57 வருட ஆராய்ச்­சியும் அனு­ப­வமும் இலங்கை இந்­திய அர­சி­யல்­வா­திகள், வியா­பா­ரிகள், தொழி­ல­தி­பர்கள், சினிமா நட்­சத்­தி­ரங்­க­ளுக்கு அதிர்ஷ்டக் குறிப்­புகள் அமைத்­தவர். செல்வம், தொழில், கல்வி, காதல், திரு­ம­ண­மான/ ஆகா­த­வர்கள் மற்றும் எல்லாப் பிரச்­சி­னை­க­ளுக்கும் உலகப் புகழ்­பெற்ற அதி­ந­வீன மனோ­தத்­துவ நியு­ம­ரா­லஜி நிபுணர் மௌலானா அல்ஹாஜ் டாக்டர்: ரசூல் மன்சூர் ஜே.பி."Royal"  No, 190/4, Hill Street, Dehiwela. 077 0809623, 071 4136254. 011 2724375, 077 2037871. Email: razulmanzurr@yahoo.com, Facebook.com/ Razul Manzurr.

  ************************************************

  அதிசக்தி வாய்ந்த மலையாள மாந்திரீகம் 65 வருட நம்பகரமான சேவை. வீடு, தொழில், வியாபாரம் விருத்திபெற ஆண்/ பெண் வசியம், பிரிந்து சென்ற காதலனை/ காதலியை உங்கள் வசம் கொண்டுவர, செய்வினை வெட்டுதல், வீட்டில் ஒற்று மையின்மை அனைத்திற்கும் தீர்வு நிச்சயம். (100% கெரண்டி உத்தரவாதம்) வெளிநா டுகளில் உள்ளவர்களுக்கு விசேட மாந்திரீக சேவை. ஓம் சக்தி Galle Road, Wellawatte. 076 6527979.

  ************************************************

  பாசப்பிரிவால் வேதனையா? எல்லை மீறிய அன்பா? நம்பிக்கை துரோகமா? கவலை வேண்டாம். சிவபக்தர் சாமி கங்கா தரனை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ஐரோப்பிய பயணத்தை வெற்றிகரமாக முடித்துக் கொண்டு தற்போது இலங்கை யில் உள்ளார். இரகசியம் பாதுகாக்கப்படும். தொடர்புகளுக்கு: 011 2055308, 077 7310088.

  ************************************************

  2016-09-05 16:40:44

  ஜோதிடம் - 04-09-2016