• கணனிக்கல்வி - 07-08-2016

  புதிய பிரிவுகள் ஆரம்பமாகின்றன Office Package, Creative Designer, Fast Typing, Kids Computer & English, Spoken English, அடிப்படையிலிருந்து கற்பிக்கப்படும். முற்பதிவுகளுக்கு விஷேட கழிவுண்டு. MSC College, 203, Layards Broadway, Grandpass, Colombo 14. Tel: 0777 766514.

  ****************************************************

  சகல கம்பியூட்டர் பாடங்களும் Spoken English உம் அடிப்படையிலிருந்து கற்க முடியும். சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ், கம்பியூட்டர் துறையில் வேலை வாய்ப்பிற்கும் சுயதொழில் செய்வதற்கும் ஏற்பாடு செய்துதரப் படும். ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய வகுப்பு க்கள் ஆரம்பமாகின்றன. ISS, 78, புதுச்செ ட்டித்தெரு. கொட்டாஞ்சேனை. 075 5123111 www.iss.lk

  ****************************************************

  Computer Typesetting மற்றும் Graphic Designing பாடநெறிகள். கொழும்பு – 14 இல் தனிப்பட்ட முறையில் Page Maker, Corel Draw, Photo Shop, Indesign, Illustrator ஆகியவை பயிற்சி அளிக்கப்படும். பயிற்சியின் பின் தொழில் உத்தரவாதம் உண்டு. தொடர்புகளுக்கு: 077 7459451.   

  *****************************************************

  2016-08-08 14:57:26

  கணனிக்கல்வி - 07-08-2016