• வாடகைக்கு தேவை -17-07-2016

  வெள்ளவத்தையில் இயங்கும் தனியார் கல்வி நிறுவனத்துக்கு பிரத்தியேக வகுப்புகளை நடாத்துவதற்கு (1500 – 2000) சதுர அடி கொண்ட வீடு அல்லது Business Place தேவை. தொடர்பு; 077 7382108. 

  ************************************************

  தெஹிவளை, வெள்ளவத்தை, பம்பல ப்பிட்டி ஆகிய இடங்களில் உள்ள தொடர்மாடியில் 2, 3, 4 Rooms உடைய வீடு தேவை. (தளபாடத்துடன்/ தளபா டம் அல்லாமலும்) Contact: 077 0814126, 077 3128777.

  ************************************************

  வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி பகுதிகளில் நல்ல நிலையில் உள்ள 3, 4 அறைகள் மற்றும் Servant Room, 2 Garage உள்ள தனி வீடு நீண்டகால வாடகைக்கு தேவை. 077 0648160. 

  ************************************************

  கண்டி நகரில் இரண்டு அறைகள் கொண்ட வீடு வாடகைக்கு தேவை. 071 7974802. 

  ************************************************

  Galle Road ற்கு அண்மையில் (Colombo 3, 4, 6) சிறிய தமிழ் குடும்பத்திற்கு வீடு வாடகைக்கு தேவை. Agents will not be entertain Please. Contact on: 071 8628368. 

  ************************************************

  கொழும்பில் தொழில் செய்யும் ஒருவருக்கு கொட்டாஞ்சேனை ஆமர் வீதி அமைந்துள்ள பகுதியில் தங்குவ தற்கு அறை ஒன்று தேவைப்படுகிறது. 072 9270623.

  ************************************************

  2016-07-18 15:34:36

  வாடகைக்கு தேவை -17-07-2016