• டிரைவிங் - 29-06-2016

  வெள்ளவத்தையில் City Driving School ஆண், பெண் இருபாலாருக்கும் பயிற்சியளித்து லைசென்ஸ் எடுத்து தரப்படும். Lady Instructor மற்றும் Pick and Drop வசதியும் உண்டு. மேல திக விபரங்களுக்கு 0777 344844, 2505672, 289 1/1, Galle Road, Wellawatte.

  **********************************************************

  வெள்ளவத்தையில் யாழ். மிகத் திறமையான பயிற்றுனரால் அதிகாலை 5.00 மணி முதல் பயிற்சியளித்து இருபாலாருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 0777 355605, 011 7215050.

  **********************************************************

  2016-06-29 12:54:02

  டிரைவிங் - 29-06-2016