Health

news-image

பொலிஸிஸ்டிக் ஓவரி நோய்க்கு நிவாரணமாகும் சோயா

16 Aug, 2016 | 03:31 PM
news-image

மன சிதைவு நோயிலிருந்து மீட்க உதவும்...

15 Aug, 2016 | 10:03 AM
news-image

உடலில் நீர்க் கோர்ப்­பது ஏன்..?

14 Aug, 2016 | 10:28 AM
news-image

பொலிஸிஸ்டிக் ஓவரி நோய்க்கு நிவாரணமாகும் சோயா

16 Aug, 2016 | 03:31 PM
news-image

மன சிதைவு நோயிலிருந்து மீட்க உதவும்...

15 Aug, 2016 | 10:03 AM
news-image

உடலில் நீர்க் கோர்ப்­பது ஏன்..?

14 Aug, 2016 | 10:28 AM
news-image

நுளம்பு கடியைத் தவிர்க்கும் வெட்டிவேர்

12 Aug, 2016 | 11:43 AM
news-image

மூல நோய்க்கு நிவாரணமளிக்கும் இடுப்பு குளியல்

11 Aug, 2016 | 01:04 PM
news-image

சிக்கிள் செல் அனீமியாவுக்கு நிவாரணம்

10 Aug, 2016 | 01:04 PM
news-image

பெண்களில் கர்ப்பப்பை அகற்றப்படுவதற்கான காரணங்கள்

09 Aug, 2016 | 10:56 AM
news-image

ஹையாடல் ஹெர்னியா எனப்படும் குடலிறக்கம்

08 Aug, 2016 | 11:36 AM
news-image

இரும்பு சத்தும் கரு கலைதலும்

07 Aug, 2016 | 11:37 AM
news-image

டைப் 2 நீரிழிவைக் கட்டுப்படுத்தும் கொழுப்பு.!

05 Aug, 2016 | 11:10 AM
news-image

சிறுநீரக செயலிழப்பை எற்படுத்தும் இறைச்சி.!

04 Aug, 2016 | 11:33 AM
news-image

கொழுப்பைக் குறைக்கும் ஜேறோனா லைப்போ லேசர்...

03 Aug, 2016 | 12:37 PM
news-image

தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் பிரசவ முறையில் ஏற்பட்டுள்ள...

02 Aug, 2016 | 10:39 AM
news-image

குழந்தைகளுக்கு 9 மணிநேர தூக்கம் அவசியம்.!

01 Aug, 2016 | 11:42 AM
news-image

குறட்டையை தடுக்கும் நவீன கருவி

31 Jul, 2016 | 10:58 AM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right