Feature

news-image

இளம்வயது திருமணம் பாலியல் வன்முறைகள் குறித்த அச்சங்கள் மீண்டும் தலைதூக்குகின்றன

31 Oct, 2022 | 10:37 AM
news-image

புதிய பிரதமரும் மகாராணியும் இலங்கை இனப்பிரச்சினையும்

31 Oct, 2022 | 09:50 AM
news-image

மாற்றப்படும் வரலாறு

30 Oct, 2022 | 08:35 PM
news-image

இளம்வயது திருமணம் பாலியல் வன்முறைகள் குறித்த...

31 Oct, 2022 | 10:37 AM
news-image

புதிய பிரதமரும் மகாராணியும் இலங்கை இனப்பிரச்சினையும்

31 Oct, 2022 | 09:50 AM
news-image

மாற்றப்படும் வரலாறு

30 Oct, 2022 | 08:35 PM
news-image

மீண்டும் ஷி ஜின்பிங்

30 Oct, 2022 | 08:35 PM
news-image

ரிஷி தலையில் (முள்) கிரீடம்

30 Oct, 2022 | 08:44 PM
news-image

22 ஆவது திருத்தத்தில் முஸ்லிம்களின் நலன்...

30 Oct, 2022 | 08:48 PM
news-image

பிரித்தானிய அதிசயம்

30 Oct, 2022 | 08:49 PM
news-image

தப்பிக்கும் கறுப்பாடுகள்

30 Oct, 2022 | 08:50 PM
news-image

ரிஷி சுனக் – பஷில் ராஜபக்ஷ...

30 Oct, 2022 | 08:51 PM
news-image

பாடம் கற்ற சீனாவும் கற்காத மஹிந்தவும்

30 Oct, 2022 | 08:53 PM
news-image

தனிவழிப் பயணம் சாத்தியமா ?

30 Oct, 2022 | 07:30 PM
news-image

தவறான அரசியல் முடிவுகள்

30 Oct, 2022 | 07:21 PM
news-image

வெளிச்சம் வெகுதொலைவில் இல்லை

30 Oct, 2022 | 07:21 PM
news-image

களங்கத்தை துடைக்குமா இராணுவம் ?

30 Oct, 2022 | 07:13 PM
news-image

இந்தியக் குடைக்குள் இலங்கை ?

30 Oct, 2022 | 07:09 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right