ஆசிரியர் கருத்து

news-image

அவதானம் ! அதிகரிக்கும் கொள்ளைச் சம்பவங்கள் !

07 Oct, 2022 | 12:26 PM
news-image

சிறுவர்களுக்கு வடக்கில் ஏன் இந்த அவலம்...

30 Sep, 2022 | 02:49 PM
news-image

மக்களின் உயிர்களுடன் விளையாட்டு !!!

07 Oct, 2022 | 01:56 PM
news-image

அவதானம் ! அதிகரிக்கும் கொள்ளைச் சம்பவங்கள்...

07 Oct, 2022 | 12:26 PM
news-image

சிறுவர்களுக்கு வடக்கில் ஏன் இந்த அவலம்...

30 Sep, 2022 | 02:49 PM
news-image

மக்களின் உயிர்களுடன் விளையாட்டு !!!

07 Oct, 2022 | 01:56 PM
news-image

உலகிற்கு முன்னெச்சரிக்கையாகும் இலங்கை சிறுவர்களின் நிலை

27 Aug, 2022 | 09:39 PM
news-image

இளமையிலேயே கருகும் மொட்டுக்கள் ! யார்...

25 Aug, 2022 | 01:42 PM
news-image

மக்கள் நலனில் அக்கறை கொள்ளுங்கள் !

05 Aug, 2022 | 02:11 PM
news-image

ஜனாதிபதி ரணிலால் உருட்டப்பட்டுள்ள “சர்வகட்சி” என்ற...

04 Aug, 2022 | 10:05 AM
news-image

அரசியல்வாதிகளுக்கு மக்களின் குரல்கள் இன்னும் கேட்கவில்லையா...

30 May, 2022 | 01:12 PM
news-image

ஆசியாவின் ஆச்சரியமாக மாறுகிறதா இலங்கை ?

28 May, 2022 | 11:49 AM
news-image

அளவுக்கு மிஞ்சி பதுக்காதீர்கள் ! உயிரிழப்புக்களுக்கு...

28 May, 2022 | 12:03 PM
news-image

இது ஆரம்பமா ? இல்லை முடிவா...

27 May, 2022 | 11:22 AM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right