தென் அமெரிக்காவின் கயானாவில் தாய்வான் ஒரு பிரதிநிதி அலுவலகத்தை திறந்து வைத்துள்ளதாக தீவின் வெளியுறவு அமைச்சகம் வியாழக்கிழமை (பெப்ரவரி 4) தெரிவித்துள்ளது.

இந்த அறிவிப்பு லத்தீன் அமெரிக்காவில் சீன செல்வாக்கை ஆழப்படுத்துவது குறித்து கவலை கொண்ட அமெரிக்காவிலிருந்து பாராட்டுக்களைப் பெற்றுள்ளது.

தாய்வானின் வெளியுறவு அமைச்சகம் ஜனவரி 11 ஆம் திகதி கயானா அரசாங்கத்துடன் ஒரு தாய்வான் அலுவலகத்தைத் திறக்க ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டதாகக் கூறியது.

இதன் விளைவாக, தீவுக்கான ஒரு உண்மையான தூதரகம், சீனா தனது இறையாண்மை பிரதேசமாக இராஜதந்திர உறவுகளுக்கு உரிமை இல்லை என்று கூறுகிறது.

கயானா பணக்கார சுரங்க மற்றும் எண்ணெய் வளங்களைக் கொண்ட ஒரு நாடு என்றும் அதன் தலைநகர் ஜார்ஜ்டவுன் கரீபியன் சமூகத்திற்கான செயலகத்தின் இடமாகவுள்ளது.