பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டம் இன்று நடைபெறவுள்ளது.

கடந்த 13 ஆம் திகதி இடம்பெறவிருந்த பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவின் கூட்டம், சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தனவின் ஆலோசனைக்கு அமைய இன்றைய தினம் நடத்த தீர்மானிக்கப்பட்டது.

இன்றைய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய கூட்டத்தின்போது நாளை 19 ஆம் திகதி முதல் இடம்பெறவுள்ள பாராளுமன்ற அமர்வுகளின் பணிகள் தொடர்பில் தீர்மானிக்கப்படும்.