இலங்கையில் விலங்கு நலனுக்காக டொக்ஸ்டார் (Dogstar) அறக்கட்டளையின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சமந்தா கிரீன் செய்த சேவைகளுக்காக 'பிரிட்டிஷ் பேரரசு பதக்கம்' வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையில் பல நாய்களுக்கு ஒட்டுண்ணிகள் இருப்பதைக் கவனித்த சமந்தா 2005 ஆம் ஆண்டில் இலங்கையில் தனது பணியைத் தொடங்கினார். 

டொக்ஸ்டார் அறக்கட்டளையை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக தனது கணவர் மார்க்குடன் 2013 ஆம் ஆண்டில் இலங்கைக்கு குடிபெயர்ந்த அவர், தெரு மற்றும் வளர்ப்பு நாய்கள் மற்றும் பூனைகளுக்காக உலகப் புகழ்பெற்ற கருத்தடை திட்டத்தை அமைத்தார்.

டொக்ஸ்டார் அறக்கட்டளை இலங்கையில் பிரத்தியேகமாக ஒரு மனித கருத்தடை மேலாண்மை திட்டத்தை வழங்குவதற்காக ஒரு மொபைல் கருத்தடை கிளினிக்கை இயக்குகிறது. 

அறக்கட்டளை விலங்குகளுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசிகளையும் வழங்குகிறது. டொக்ஸ்டார் அறக்கட்டளை இப்போது 49,000 க்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் மற்றும் பூனைகளை கருத்தடை செய்து, 67,000 க்கும் மேற்பட்ட ரேபிஸ் தடுப்பூசிகளை முடித்து, பல நாய்களுக்கு நோய் மற்றும் காயங்களுக்கு சிகிச்சையளித்துள்ளது.

மேலும் குறித்த அறக்கட்டளை உள்ளூர் சமூகங்களுடன் உறவுகளை வளர்த்துக் கொண்டுள்ளதுடன், உள்ளூர் ஊழியர்களைப் பணியமர்த்தியுள்ளது, அவர்களுக்கு பயிற்சி மற்றும் அனுபவத்தை வழங்குகிறது. ரேபிஸ் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒழிப்பில் பொது சுகாதார ஆய்வாளர்களை ஆதரிக்கும் கம்பா சுகாதார மருத்துவ அதிகாரியுடன் இது செயல்படுகிறது.

'பிரிட்டிஷ் பேரரசு பதக்கம்' கிரீடத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டிய சிறப்பான சிவில் அல்லது இராணுவ சேவையை அங்கீகரிப்பதற்காக வழங்கப்படுகிறது. 

இதனிடையே பல பிரிட்டிஷ்-இலங்கையர்கள் ராணியின் 2021 புத்தாண்டு கெளரவப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர், இது ஐக்கிய இராச்சியம் முழுவதும் அவர்களின் சிறந்த சாதனைகளை அங்கீகரிக்கின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.