'ஐ. ஹெல்மட்' எனும் பெய­ரி­லான கைய­ டக்க தொலை­பே­சிக்கு தொடர்பை ஏற்­படுத்­தக்­கூ­டிய நவீன தொழில்­நுட்­பத்திலான தலைக்­க­வ­சத்தை வடி­வ­மைத்த இலங்­கை­ய­ரொ­ருவர் 5 இலட்சம் அமெ­ரிக்க டொலரை (இலங்கை மதிப்பில் 7 கோடி ரூபா) வென்­றுள்ளார்.

வெரிசோன் எனப்­படும் அமெ­ரிக்­காவின் தொலைத்­தொ­டர்பு நிறு­வ­ன­மொன்று ஏற்­பாடு செய்­தி­ருந்த இப்­போட்­டிக்கு 1400 க்கும் அதி­க­மான போட்­டி­யா­ளர்கள் பங்­கு­கொண்­டி­ருந்­த­தாக வெளிநாட்டுத் தக­வ ல்கள் தெரி­விக்­கின்­றன.

இலங்­கையைச் சேர்ந்த கனிந்து நாணயக்கார என்பவரே மேற்படி பரிசை வென்றவராவார்.