கொவிட்-19 எச்சரிக்கை காரணமாக காலி கல்வி வலயத்திற்கு உட்பட்ட பாடசாலைகள் எதிர்வரும் 23 ஆம் திகதி வரை மூடப்பட்டிருக்கும் என தென்மாகாண கல்வியமைச்சின் செயலாளர் ரஞ்சித் யாப்பா தெரிவித்துள்ளார்.

காலி மாவட்ட கொவிட்-19 தடுப்பு குழுக் கூட்டத்தின்போது இத்தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது. 

காலி மாவட்டத்தில் 26 பாடசாலைகள் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மூடப்பட்டது. இதேவேளை, 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கல்வி நடவடிக்கைகள் ஜனவரி மாதம் 4 ஆம் திகதி ஆரம்பிப்பதற்கு திட்டமிட்டிருப்பதாக கல்வியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இந்துருவ பிரதேசத்தில் இரண்டு கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகளை தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பிரதேசங்களாக கொவிட்-19 வைரஸ் பரவலைத் தடுக்கும் தேசிய செயற்பாட்டு மையம் அறிவித்துள்ளது.