கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் 292 குடும்பங்களை சேர்ந்த 882 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட இடர் முகாமைத்துவ நிலைய புள்ளி விபரம் தெரிவித்துள்ளது.

இன்று காலை 9 மணி வரை திரட்டப்பட்ட புள்ளி விபரங்களின் அடிப்படையில் ஒரு வீடு முழுமையாகவும், 93 வீடுகள் பகுதி அளவிலும் சேதம் அடைந்துள்ளதாக குறித்த புள்ளி விபரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

இதேவேளை 2 பாதுகாப்பு அமைவிடங்களில் 24 குடும்பங்களை சேர்ந்த 88 பேர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்   மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ பிரிவு தெரிவித்துள்ளனது.

கரைச்சி பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 67 குடும்பங்கள சேர்ந்த 222 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் 19 வீடுகள் பகுதிளவில் சேதம் அடைந்துள்ளன.

கண்டாவளை பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 144 குடும்பங்கள சேர்ந்த 397 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில். 05 வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன.

பூநகரி பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 78 குடும்பங்கள சேர்ந்த 249 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதோடு. 1 வீடு முழுமையாகவும், 68 வீடுகள் பகுதியளவிலும் சேதம் அடைந்துள்ளன.

பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 03 குடும்பங்கள சேர்ந்த 14 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில். 1 வீடு பகுதியளவில் சேதமடைந்துள்ளதுமை குறிப்பிடத்தக்கது.