தாய்லாந்தில் அரிய வகை திமிங்கலத்தின் எலும்புக்கூடு கண்டுபிடிப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

சுமார் 3,000 முதல் 5,000 ஆண்டுகள் பழமையானதாக கருதப்படும் திமிங்கல எலும்புக்கூடு  கிட்டத்தட்ட முழுமையாக பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

திமிங்கலத்தின் எலும்புகள் நவம்பர் மாதம் தொடக்கத்தில் பெங்கொக்கின் மேற்கு கடற்கரையிலிருந்து 12 கிலோ மீற்றர் (7.5 மைல்) தொலைவில் காணப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

12 மீற்றர் (39 அடி) நீளமுள்ள எலும்புக்கூடு பிரைடின் திமிங்கலமாக இருக்கும் என கருதப்படுகிறது.

இந்த கண்டுபிடிப்பு  குறிப்பாக கடல் மட்டங்கள் மற்றும் பல்லுயிர் பற்றிய ஆராய்ச்சிக்கு "கடந்த காலத்திற்கு ஒரு சாளரத்தை" வழங்கக்கூடும் என்று நிபுணர்கள் நம்புகிறார்கள்,

ஓரளவு புதைபடிவ எலும்புகள் "ஒரு அரிய கண்டுபிடிப்பு" என்று சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழகத்தின் பாலூட்டி ஆராய்ச்சியாளர் மார்கஸ் சுவா தெரிவித்துள்ளார்.

எலும்புக்கூட்டின் தலை மட்டும் சுமார் 3 மீற்றர் நீளம் இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இன்றைய பிரைடின் திமிங்கலங்களுடன் ஒப்பிடும்போது ஏதேனும் வேறுபாடுகள் இருந்தனவா என்பதை கடந்த காலங்களில் குறிப்பிட்ட உயிரினங்களைப் பற்றி மேலும் அறிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் அனுமதிக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த எலும்புக்கூடு "கடல் மட்ட மதிப்பீடு, வண்டல் வகைகள் மற்றும் அந்த நேரத்தில் சமகால உயிரியல் சமூகங்கள் உட்பட, அந்த நேரத்தில் பேலியோபயாலஜிக்கல் மற்றும் புவியியல் நிலைமைகள்" பற்றிய தகவல்களையும் வழங்கும்.

எலும்புகள் அவற்றின் சரியான வயதை தீர்மானிக்க இன்னும் கார்பன் பரிசோதனையில் திகதியிடப்படவில்லை, டிசம்பர் மாதத்தில் முடிவுகள் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.

சமுத் சாகோனில் கடற்கரையிலிருந்தே இந்த எலும்புக்கூடு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

உலகெங்கும் சூடான மிதமான மற்றும் வெப்பமண்டல நீரில் வாழும் பிரைடின் திமிங்கலங்கள் இன்றும் தாய்லாந்தைச் சுற்றியுள்ள நீரில் காணப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.